Wanneer u een factuur stuurt naar het buitenland, zijn er verschillende zaken die een rol spelen:

 1. is het land van bestemming binnen of buiten de EU;
 2. is de ontvanger een ondernemer of een particulier;
 3. gaat het om goederen of diensten?

 

Acumulus kent 6 factuurtypen:

 1. Gewone factuur (BTW-vrij, 6% of 21%);
 2. BTW-verlegd binnen Nederland;
 3. BTW-verlegd naar ondernemer in de EU (intracommunautaire levering);
 4. Een factuur voor goederen buiten de EU;
 5. Margeregeling (tweedehands producten);
 6. Buitenlandse BTW (electronische diensten aan particulieren in de EU).

 

In het algemeen geldt de volgende indeling:

 

                           Binnen EU                  Buiten EU
_________________________________________________________________________

Goederen   Particulier    Factuurtype 1       Factuurtype 4
Gewone factuur Goederen buiten EU
Nederlandse BTW Kies 0% BTW
_______________________________________________________________

          Ondernemer     Factuurtype 3         Factuurtype 4
Intracommunautaire Goederen buiten EU
levering Kies 0% BTW
Kies 0% BTW

_________________________________________________________________________

Diensten   Particulier    Factuurtype 6       Factuurtype 1
(digitaal) Buitenlandse BTW Gewone factuur
BTW-tarief land klant* Kies BTW-vrij**

Diensten   Particulier    Factuurtype 1       Factuurtype 1
(niet Gewone factuur Gewone factuur
digitaal) Nederlandse BTW Nederlandse BTW
_______________________________________________________________

          Ondernemer     Factuurtype 3         Factuurtype 1
Intracommunautaire Gewone factuur
levering Kies BTW-vrij**
Kies 0% BTW

*  Wanneer u digitale diensten levert aan een particulier in de EU, rekent u het btw-tarief van het land van de afnemer.

** In dit geval dient u aangifte omzetbelasting te doen in het land van de afnemer.

 

Er kunnen uitzonderingen gelden voor bepaalde goederen en diensten. Meer informatie vindt u hier:

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/leveren_van_goederen_naar_het_buitenland/

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/digitale_diensten_in_en_uit_het_buitenland/