Hoe corona-uitkeringen boeken in Acumulus

 

Welke uitkeringen die zijn/worden verschaft in het kader van de corona-crisis, dient u op te tellen bij uw bedrijfsinkomsten en welke niet.

 

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Dit is een uitkering die in de privésfeer wordt gegeven en vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering. Anders dan de bijstandsuitkering is hier geen vermogenstoets.

Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.

 

TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Dit betreft een eenmalige belastingvrije gift.

Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.

 

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Dit betreft een belastingvrije tegemoetkoming.

Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.

 

NOW

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Dit is belast inkomen.

De uitkering wordt geboekt als zakelijke inkomsten (uitgaande factuur) BTW-vrij.

 

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Dit is een uitkering die in de privésfeer wordt gegeven en vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering. De gemeente kan een vermogensgrens hanteren.

Dit zijn geen zakelijke inkomsten. De uitkering wordt daarom geboekt met een privé-boeking.