Acumulus en de BV

De basis

Om een BV te administreren in Acumulus, zijn de volgende basis-stappen noodzakelijk:

 1. zet bij Beheer -> Contractgegevens de rechtsvorm op Besloten vennootschap;
 2. voeg enkele rekeningen toe en geef deze de juiste rekeningsoort;
 3. voeg enkele kostensoorten toe.

 

Rekeningen toevoegen

Maak bij Beheer -> Rekeningen en kas de volgende extra rekeningen aan:

 1. Rekening courant DGA (of RC DGA), wijzig daarna op het tabblad Speciaal de rekeningsoort in Activa - overige;
 2. VPB-afdrachten, wijzig deze in de soort Passiva - afdracht / teruggaaf VPB;
 3. Uitgekeerd dividend, soort Passiva - eigen vermogen;
 4. Winstreseverves vorig boekjaar, soort Passiva - eigen vermogen;
 5. Netto vermogenswaarde <bedrijfsnaam>, soort Activa - overige,
  en
  Resultaat deelneming <bedrijfsnaam>, soort Passiva - eigen vermogen
  indien sprake is van een deelneming in een andere BV.

 

Kostensoorten toevoegen

Voeg bij Beheer -> Kostensoorten de volgende twee kostensoorten toe:

 1. Loonheffingen
 2. Salarissen

 

Volgende stappen: