Acumulus en de BV - Beginbalans

Deze stappen voor het opstellen van de beginbalans gelden voor de BV. Hebt u een eenmanszaak of VOF? Klik dan hier.

 

Aandelen

Plaats de aandelen in het eigen vermogen met een Balanspost -> Passiva - Eigen vermogen. Boekingen van dit type blijven op elke balans staan in de toekomst. Dit is dus slechts 1 keer nodig.

 

Beginsaldi

Boek met een priveboeking voor elke rekening aan de activa-zijde het beginsaldo op 1 januari van het boekjaar. Voor rekeningen aan de passiva-zijde zoals Nog te betalen VPB en bijvoorbeeld Leningen, geldt hetzelfde maar wordt een positieve waarde geboekt met AF.

 

Eigen vermogen

In het eigen vermogen staan, als het goed is, reeds de aandelen. Om het eigen vermogen aan te laten sluiten op de eindbalans van het vorige jaar, boekt u een priveboeking AF met het bedrag van de winstreserves van het vorige boekjaar (totaal eigen vermogen minus aandelen) op de rekening Winstreserves vorig boekjaar.

De aandelen en de winstreserves vorig boekjaar vormen samen het totale begin-eigen vermogen.

 

Openstaande btw vorig jaar

Indien er nog btw moet worden betaald over vorige jaren (meestal het vierde kwartaal van het vorige jaar) dan boekt u deze met Balanspost -> Passiva - Nog te betalen (BIJ) of te ontvangen (AF) BTW vorig jaar.

 

Openstaande VPB vorig jaar

Nog te betalen VPB boekt u met een priveboeking AF op 1 januari op de rekening VPB-afdrachten. Krijgt u nog VPB terug, kies dan BIJ.

 

Leningen

U kunt leningen bijhouden met een Balanspost -> Passiva - Lening maar u kunt ook een aparte rekening aanmaken van het type Passiva - overige. Dat laatste biedt u meer ruimte om verschillende leningen bij te houden.

 

Voorraden

Maak een Balanspost -> Activa - Voorraad aan voor de beginvoorraad. Zorg er voor dat het veldje Resultaatrekening bijwerken NIET staat aangevinkt.

 

Investeringen en afschrijfstaten

Boek elke investering die nog op de balans staat, als zakelijke uitgave op de originele datum van aanschaf. Kies voor de optie dit is een investering met afschrijving over meerdere jaren.

Vervolgens is het van belang de afschrijvingen welke in het verleden hebben plaatsgevonden, aan te passen zodanig dat deze overeenkomen met de afschrijfstaat.

 

Netto vermogenswaarde

Boek een priveboeking BIJ op 1 januari van het boekjaar voor de beginwaarde van de deelneming.

 

Volgende stap