Alleen BTW boeken

Door Annalies Janssens extern adviseur

Schade-uitkering, alleen BTW betalen

Wanneer je een schade-uitkering voor je bedrijf ontvangt, dan is dat doorgaans het schade-bedrag exclusief BTW.
Dit bedrag wordt dan uitgekeerd aan de reparateur.
Vervolgens krijg je van de reparateur een factuur van alleen de BTW.

Om dit juist te boeken zijn er enkele stappen nodig:
1 Het BTW bedrag deel je door 0.21. De uitkomst is de schade-uitkering exclusief BTW.
Noteer de uitkomst

2 Maak een zakelijke uitgave, vul de uitkomst van punt 1 in bij het bedrag excl. BTW, kies 21% BTW.
Als het goed is zie je bij het BTW bedrag nu het bedrag wat je moet betalen.

3 Maak een negatieve zakelijke uitgave (bedrag met een - ervoor) van het bedrag exclusief BTW (punt 1) vul je in bij excl. BTW en kies BTW vrijgesteld.

De boekingen van punt 1 en 2 vallen voor wat betreft de kosten precies tegen elkaar weg.
Alleen de BTW is nu geboekt.
Als je beide boekingen op betaald zet op de datum dat je het BTW-bedrag betaalt, klopt je bank ook precies.