Alleen BTW boeken

Door Annalies Janssens extern adviseur

Schade-uitkering, alleen BTW betalen

Wanneer je een schade-uitkering voor je bedrijf ontvangt, dan is dat doorgaans het schade-bedrag exclusief BTW.
Dit bedrag wordt dan uitgekeerd aan de reparateur.
Vervolgens krijg je van de reparateur een factuur van alleen de BTW.

Kies hier voor Zakelijke uitgave "gemengde BTW"

1  Vul het betaalde BTW bedrag in bij het BTW bedrag onder de kolom 21%

2 Kijk wat het bedrag excl. BTW is onder dezelfde kolom 21%

3 Vul het bedrag van punt 2, in onder de kolom BTW vrij met een - ervoor