Bijtelling auto van de zaak

In 2011 is er veel veranderd wat betreft de bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke auto. Acumulus past echter automatisch de juiste regelgeving toe op basis van de perioden die u opgeeft in het scherm.

Er zijn twee bijtellingen:

  • IB-bijtelling (bijtelling bij het belastbaar inkomen)
  • BTW-bijtelling

De BTW-bijtelling is van toepassing wanneer u alle BTW op de autokosten ook aftrek als voorbelasting. Dit is meestal het geval maar sommige ondernemers kiezen er voor de auto alleen voor de IB op naam van de zaak te zetten en niet voor de BTW.

Indien u de BTW aftrekt als voorbelasting (door bij alle autokosten ook de BTW aan te geven wanneer u deze boekt), vinkt u de laatste vraag Hebt u voor de aanschaf en/of de gebruikskosten volledige BTW afgetrokken? aan.

De BTW-bijtelling verschijnt in het overzicht Aangifte omzetbelasting bij rubriek 1d in het laatste kwartaal. Deze BTW-bijtelling mag weer worden afgetrokken van de winst. Dit doet Acumulus automatisch.

 

Belangrijke aandachtspunten

  • boek de aanschaf van de auto op de kostensoort Vervoermiddelen
  • boek alle andere kosten voor het gebruik van de auto op Autokosten, dit geldt dus ook voor verzekeringen waar op zich ook eigen kostenplaats voor is maar niet moeten worden gebruikt voor de verzekering van de auto
  • boek alle kosten op dezelfde kostenplaats

Meer uitgebreide informatie vindt u in het speciale onderwerp Bijtelling privégebruik auto.