Bijtelling fiets van de zaak

    Door Annalies Janssens, extern adviseur

Boeking 1: Bijtelling fiets van de zaak voor de Inkomstenbelasting

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak

 Vanaf 01-01-2020 geldt hier 7% van de consumentenprijs incl. BTW en accesoires

1. Voer de boeking in via het scherm: "Ik wil de bijtelling voor het privé-gebruik van mijn fiets invoeren."

 

Boeking 2: Bijtelling fiets van de zaak voor de BTW

1. Bepaal de verhouding zakelijk/prive in het boekjaar (bijvoorbeeld 40/60 %)

2. Hoeveel BTW op fietskosten heb je betaald in het boekjaar + 1/5 van de BTW bij aanschaf (laatste alleen in jaar van aanschaf + volgende 4 jaren) (bijvoorbeeld € 75)

3. Vermenigvuldig het % van privé-gebruik (punt 1) met de uitkomst van punt 2. Dat is de BTW die je moet corrigeren (60% van € 75 = € 45)

4. Nieuwe boeking > zakelijke uitgave, Gemengde BTW, Rekening buiten Acumulus

Factuurdatum: 31-12 van het boekjaar

Omschrijving: BTW Bijtelling fiets

BTW: Gemengde BTW

Kostensoort: Fietskosten

BTW-bedrag 21%: Uitkomst punt 3 (€ 45) (Acumulus vult dan de velden ex- en incl. BTW) met een min (-) ervoor

BTW-vrij: Het bedrag dat bij 21% als incl. BTW vermeld staat zonder min (-) ervoor.

    Zo wordt de BTW correctie als een extra kostenboeking toegevoegd

 

Invoervoorbeeld boeking 2: