Bijtelling fiets van de zaak

Bijtelling fiets van de zaak voor de Inkomstenbelasting

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak

Vanaf 01-01-2020 geldt hier 7% van de consumentenprijs incl. BTW en accesoires

1. Bepaal de consumentenprijs incl. BTW en accesoires

2. Neem 7% van punt 1. Dat is de bijtelling

3. Zakelijke uitgave, BTW vrij. Uitkomst punt 2 boek je als negatieve uitgave

Bijtelling fiets van de zaak voor de BTW

1. bepaal de verhouding zakelijk/prive

2. hoeveel BTW heb je betaald in het boekjaar + 1/5 van de BTW bij aanschaf (laatste alleen in de eerste 5 jaar vanaf aanschaf)

3. Vermenigvuldig het % van privé-verbruik met de uitkomst van punt 2. Dat is de BTW die je moet corrigeren

4. Nieuwe boeking > zakelijke uitgave, Gemengde BTW

Factuurdatum: 31-12 van het boekjaar

Omschrijving: BTW Bijtelling fiets

BTW: Gemengde BTW

BTW-bedrag 21%: Uitkomst punt 3 (Acumulus vult dan de velden ex- en incl. BTW) met een - ervoor

BTW-vrij: Het bedrag dat bij 21% als incl. BTW vermeld staat

    Zo wordt de BTW correctie als een extra kostenboeking toegevoegd