BTW corrigeren

Door Annalies Janssens, extern adviseur

Wanneer je na afloop van een jaar of periode een correctie moet doen op de BTW voorbelasting dan zijn daar 2 boekingen voor nodig.

Maar eerst moet je de bedragen bepalen.

Stel dat je € 400 voorbelasting hebt geboekt gedurende het jaar.
Je hebt 25% BTW-vrije diensten geleverd.
In dat geval moet er 25% van € 400 = € 100 BTW gecorrigeerd worden.

Vanaf hier volgt een uniforme werkwijze hoe je Voorbelasting BTW kunt corrigeren:

1 BTW-bedrag dat gecorrigeerd moet worden is € 100

2 Deel € 100 door 0.21 (dat is het bedrag exclusief BTW). In dit geval is de uitkomst € 476.19

3 € 100  =>  € 476.19  =>  € 576.19

4 Negatieve Zakelijke uitgave "corrigeren voorbelasting", BTW 21%, bedrag excl. BTW € 476.19 (bedrag met een - ervoor)
(als het goed is zie je nu - € 100 bij de BTW staan)
Kostensoort Diversen
Rekening Buiten Acumulus

5 Zakelijke uitgave "corrigeren voorbelasting", BTW vrij, bedrag excl. BTW € 576.19
Kostensoort Diversen
Rekening Buiten Acumulus

Door bovenstaande is de voorbelasting verminderd met € 100 en is dit bedrag opgeteld bij de kosten.