BTW berekenen

De BTW (belasting toegevoegde waarde of omzetbelasting) wordt berekend op basis van het bedrag exclusief BTW (en niet op basis van het bedrag inclusief BTW).

Voorbeeld:

Het bedrag ex BTW is 200,- euro.

21% van 200 = 42

Het bedrag inclusief BTW is dan 200 + 42 = 242.

 

We krijgen soms te horen dat de berekening van de BTW in Acumulus niet zou kloppen maar dit is vaak gebaseerd op een misverstand van de gebruiker hoe de BTW berekend dient te worden.

Het is goed om te bedenken dat het bedrag inclusief BTW 121% (of 106%) is en niet 100.

Wanneer u de BTW wilt berekenen uit het bedrag inclusief BTW, volgt u de volgende formule:

BTW = bedrag inclusief x 21/121

of

BTW = bedrag inclusief x 6/106

 

Acumulus doet dit uiteraard allemaal automatisch.