e-Herkenning / ondernemers-portaal belastingdienst

De overheid wil de komende jaren meer gebruik gaan maken van e-Herkenning (eHerkenning) en maakt dit in fasen verplicht voor steeds meer zaken waarbij gecommuniceerd wordt met de overheid. De belastingdienst heeft e-Herkenning enkele jaren geleden reeds verplicht gemaakt voor o.a. BV's (niet voor eenmanszaken).

Daarnaast wil de belastingdienst het oude ondernemers-portaal uitfaseren en ondernemers bewegen naar het nieuwe ondernemers-portaal. Er bestaat echter verwarring over e-Herkenning en het nieuwe portaal voor ondernemers.

De belastingdienst heeft in een brief in juli 2021 naar ondernemers aangegeven dat:

  • ondernemers vanaf 2022 btw-aangifte dienen te doen via het nieuwe portaal;
  • voor het nieuwe portaal e-Herkenning nodig is.

 

Dat laatste is niet juist. Vanaf 2022 dient inderdaad de btw-aangifte te worden gedaan via het nieuwe portaal maar eenmanszaken kunnen gewoon inloggen met het bekende Digid.

Er is dus geen speciale software nodig en er is geen e-Herkenning nodig.

Voor ondernemers met een apart btw-nummer zoals vof's en maatschappen is wel e-Herkenning nodig. Deze ondernemers wordt geadviseerd e-Herkenning aan te vragen voor 2022.

De aanvraagprocedure is minder omslachtig dan wellicht lijkt. Ga naar:

https://eherkenning.nl/

De aanvraag duurt vaak enkele weken maar het enige dat gebeurt is dat u zich eenmalig aan de deur dient te identificeren. Daar wordt met u een afspraak voor gemaakt.

 

e-Herkenning en de toekomst

Wij verwachten dat e-Herkenning uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn voor elke ondernemer. Ongeacht welke software men gebruikt. Men zal als ondernemer standaard e-Herkenning moeten hebben voor elke communicatie met de overheid, dus niet alleen met de belastingdienst.