Kleine ondernemersregeling BTW (KOR) t/m 2019

Voor ondernemers die per saldo weinig BTW hoeven te betalen, is er de kleineondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) BTW hoeft te betalen of zelfs dat u ontheffing van uw administratieve verplichtingen voor de BTW kunt vragen. Zo'n ontheffing houdt onder meer in dat u geen aangifte meer hoeft te doen. U moet wel uw facturen bewaren voor een eventuele controle. Er gelden 3 voorwaarden voor de kleineondernemersregeling:

 1. U betaalt, na aftrek van de voorbelasting, in een jaar € 1.883 of minder BTW.
 2. U heeft een eenmanszaak of u maakt deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Bij een samenwerkingsverband geldt dat de deelnemers geen rechtspersonen mogen zijn.
 3. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van uw facturen.

Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het BTW-bedrag dat u in een jaar aan de Belastingdienst zou moeten betalen.

Als u totaal aan BTW af moet dragen:

 • onder de € 1345 > dan is de KOR maximaal € 1345 (dus hoeft u niets af te dragen)
 • tussen de € 1883 en € 1345 > dan is de KOR 2,5 x (€ 1883-af te dragen btw)
 • boven de € 1883 > geen KOR

 

Uitzondering: het kan zijn dat u in de BTW aangifte over een heel jaar ziet dat u per saldo minder dan € 1345 BTW heeft ontvangen en dat u toch niet (geheel) recht hebt op de KOR. Dat heeft te maken met de berekening van fictieve BTW van verleggingsregelingen. Acumulus berekent dit automatisch dus u kunt altijd de gegevens uit de Acumulus aanhouden. Andersom kan het zijn dat het saldo tussen ontvangen en betaalde BTW meer dan € 1883 is terwijl u wel recht hebt op de KOR.

 

Let op: wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u uw voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers bij uw winst optellen. Deze boeking (een bijzondere fiscale bijtelling) staat als 1 van de 3 boekingen voor de KOR uitgelegd op de jaarrekening die u in Acumulus kunt bekijken.

Wanneer u de drie beschreven boekingen uitvoert hoef u dit dus niet alsnog bij uw aangifte te vermelden.

 

De drie boekingen om de KOR correct in Acumulus te verwerken:

 • U dient de verrekening van de KOR op de balans te boeken met een (fictieve) BTW-afdracht (alsof u het wel hebt betaald) op de Rekening buiten Acumulus op 31-12-20..
  1e boeking: op 31-12-20.. -> Ik wil de BTW-afdracht/teruggave invoeren.
  Bedrag: zie hiervoor het BTW-overzicht van het oude kalenderjaar

 • Wat er daarna eventueel overblijft aan BTW-schuld of -vordering op de balans, zet u op de balans van het volgende jaar met een balanspost BTW vorig jaar.
  2e boeking: op 01-01-20.. -> Ik wil een balanspost (lening, voorraad, BTW-vorig jaar) invoeren -> Passiva - Nog te betalen (BIJ) of te ontvangen (AF) BTW vorig jaar.
  Bedrag: zie hiervoor de Balans van het oude kalenderjaar

 • Tot slot dient u de verrekende KOR te beschouwen als winst en deze te boeken met een Bijzondere bijtelling op 31-12-20..
  3e boeking: op 31-12-20.. -> Ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren.
  Bedrag: zie hiervoor het BTW-overzicht van het oude kalenderjaar

 

De KOR toepassen tijdens het jaar of alleen aan het einde van het jaar?

De KOR gaat over het totaal-bedrag aan af te dragen btw over een heel jaar. Dat betekent dat u feitelijk pas aan het einde van het jaar zeker weet of u daar voor in aanmerking komt.

Om die reden adviseren wij altijd om de KOR pas toe passen in de aangifte omzetbelasting van het 4e kwartaal. Dat is ook de reden waarom Acumulus alleen een KOR-bedrag laat zien (indien van toepassing) wanneer u de aangifte omzetbelasting instelt op:

 • een heel jaar;
 • of op het 4e kwartaal;
 • of op de maand december indien u per maand aangifte doet.

 

In de praktijk komt het er dan op neer dat u:

 • in de eerste drie kwartalen gewoon aangifte doet van omzetbelasting en dit ook afdraagt, ook al zou u de KOR kunnen toepassen;
 • pas in het laatste kwartaal de KOR invult.

.

Een voorbeeld:

Af te dragen btw vóór KOR      Toegepaste KOR      Daadwerkelijk betaald

1e kwartaal        100.00                0.00                     100.00
2e kwartaal        400.00                0.00                     400.00
3e kwartaal       1000.00                0.00                    1000.00
                 ________ +          ________ +                 ________ +

                  1500.00                0.00                    1500.00

 

U hebt nu reeds 1500 euro afgedragen aan omzetbelasting hoewel het totaalbedrag tot het vierde kwartaal nog steeds minder is dan 1883 euro en de KOR toegepast had kunnen worden.

In het vierde kwartaal weet u echter pas zeker of u in aanmerking komt en hoeveel het KOR-bedrag precies is.

Stel dat Acumulus aangeeft dat u over het 4e kwartaal 200 euro btw moet afdragen (zonder KOR) en dat de KOR 75 euro is. Dan vult u in deze laatste aangifte de KOR in voor 75 euro.

Let op: in dit voorbeeld is sprake van een bijzondere situatie, zoals een verlegging . De KOR zou anders 2,5 x (1883-1700) = 457,50 zijn.

 

4e kwartaal        200.00               75.00                     125.00
                 ________ +          ________ +                 ________ +

                  1700.00               75.00                    1625.00

 

Nog een voorbeeld:

Af te dragen btw vóór KOR      Toegepaste KOR      Daadwerkelijk betaald

1e kwartaal        100.00                0.00                     100.00
2e kwartaal        100.00                0.00                     100.00
3e kwartaal        200.00                0.00                     200.00
                 ________ +          ________ +                 ________ +

                   400.00                0.00                     400.00

 

U hebt nu reeds 400 euro afgedragen aan omzetbelasting hoewel het totaalbedrag tot het vierde kwartaal nog steeds minder is dan 1883 euro en de KOR toegepast had kunnen worden.

Stel dat Acumulus aangeeft dat u over het 4e kwartaal 200 euro btw moet afdragen (zonder KOR) en dat de KOR 600 euro is. Dan vult u in deze laatste aangifte de KOR in voor 600 euro.

4e kwartaal        200.00              600.00                    -400.00
                 ________ +          ________ +                 ________ +

                   600.00              600.00                       0.00

 

De KOR van 600 euro wordt verrekend met wat u in het 4e kwartaal moet betalen (200.00) voordat de KOR is toegepast. U krijgt dus 400 euro terug (200 min 600).

 

Lees ook: BTW-aangifte waar een spreadsheet u kan helpen dit geheel inzichtelijk te maken.

 

Help! De KOR (5d) is niet hetzelfde als 5c!

In veel gevallen is de KOR hetzelfde als de te betalen btw minus de afgedragen btw:

5a minus 5b (= 5c)

 

Echter, wanneer er sprake is van verlegging van btw, dan kan de KOR afwijken van 5c. Verleggingen van btw komen voor in de rubrieken 1e, 2a, 3a, 3b, 4a en 4b.

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een bepaald bedrag voor de KOR maar Acumulus rekent een ander bedrag of helemaal geen KOR, dan hebt u zeer waarschijnlijk boekingen staan in de bovengenoemde rubrieken.

In deze Excel-sheet kunt u uw eigen BTW-bedragen per rubriek invullen. Er wordt dan precies aangegeven hoe de KOR is berekend.