Kleinschaligheids-investeringsaftrek

Als u in het jaar 2017 een bedrag tussen € 2.300 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanaf 2012 tot 2017 is de enige wijziging in deze regelgeving dat het maximale bedrag vanaf 2012 langzaam is opgelopen van 306.931 tot € 312.176.

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
Deze regeling geldt alléén als je voldoet aan de voorwaarden voor het zelfstandig ondernemerschap. Wie door de belastingdienst wordt beschouwd als genieter van resultaat uit overige werkzaamheden kan de investeringsaftrek niet toepassen.

Voor sommige investeringen geldt géén aftrek. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • woonhuizen en grond
 • dieren
 • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer
 • effecten, vorderingen, goodwill, rechten en publiekrechtelijke vergunningen
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
 • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 ex. BTW per stuk kosten


Voor zeer zuinige personenauto’s, waaronder electrische auto's, mag toch investeringsaftrek worden toegepast

Voor het jaar 2017 geldt:

 • geen investeringsaftrek wanneer het totale investeringsbedrag minder is dan € 2.300
 • een investeringsaftrek van 28% wanneer het totale investeringsbedrag meer is dan € 2.300 en minder of gelijk aan € 56.192
 • een investeringsaftrek van 15.734 wanneer het totale investeringsbedrag meer is dan € 56.192 en minder is dan € 104.059
 • een telkens wat lagere investeringsaftrek naarmate het investeringsbedrag hoger is dan € 104.059
 • vanaf een investering van € 312.176 is de aftrek € 0.

Acumulus rekent de investeringsaftrek automatisch voor u uit.