Kleinschaligheids-investeringsaftrek

Als u in het boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
Deze regeling geldt alléén als je voldoet aan de voorwaarden voor het zelfstandig ondernemerschap. Wie door de belastingdienst wordt beschouwd als genieter van resultaat uit overige werkzaamheden kan de investeringsaftrek niet toepassen.

Voor sommige investeringen geldt géén aftrek. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • woonhuizen en grond
  • dieren
  • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer
  • effecten, vorderingen, goodwill, rechten en publiekrechtelijke vergunningen
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
  • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 ex. BTW per stuk kosten


Voor zeer zuinige personenauto’s, waaronder electrische auto's, mag toch investeringsaftrek worden toegepast

Acumulus rekent de investeringsaftrek automatisch voor u uit.