Loonadministratie in Acumulus

Er zijn twee methoden om met loonadministratie in Acumulus om te gaan:

  1. de eenvoudige methode;
  2. de uitgebreide methode.

 

De eenvoudige methode

U besteedt de loonadministratie uit. Elke maand krijgt een van de loonadministrateur te horen wat u moet uitbetalen aan salaris en wat u moet betalen aan loonbelasting aan de belastingdienst.

U maakt twee eigen kostensoorten aan:

  • netto salarissen;
  • loonheffingen.

 

U boekt de uitbetaalde netto salarissen als zakelijke uitgave (zonder BTW) op de kostensoort Netto salarissen.

U boekt de betaalde loonheffingen als zakelijke uitgave (zonder BTW) op de kostensoort Loonheffingen.

 

De uitgebreide methode

Door Annalies Janssens, extern adviseur

Om de loongegevens in Acumulus te kunnen verwerken moeten enkele voorbereidingen getroffen worden. 


Maak de volgende rekeningen aan:
(Beheer ->  Bank&Girorekeningen -> nieuwe rekening toevoegen)

  • Netto lonen 
  • Loonheffing 
  • Pensioenpremies 
  • Gereserveerd Vakantiegeld 
  • Tussenrekening lonen 


Van de loonjournaalposten maakt u de volgende boekingen:
(Voor de bedragen zie het rekensheet)

Nieuwe boeking, ik wil een bedrag intern overboeken: 

Datum:   Laatste dag van de loonmaand
1. Van Netto lonen Naar Tussenrekening lonen
2. Van Loonheffing Naar Tussenrekening lonen
3. Van Pensioenpremies Naar Tussenrekening lonen
4. Van Gereserveerd Vakantiegeld Naar Tussenrekening lonen


5. Nieuwe boeking, nieuwe zakelijke uitgave

Datum         Laatste dag van de loonmaand
Omschrijving  Werkgeverslasten maand ….. 

BTW           vrijgesteld

Kostensoort   Personeelskosten, salarissen
Rekening      Tussenrekening lonen
Status        Betaald

Betaaldaum    Gelijk aan boekdatum

Ter controle:
Ga naar overzichten, Balans: Dan moet de rekening "Tussenrekening lonen" op 0 staan.

6. In de maand dat het vakantiegeld uitbetaald wordt moet er een extra boeking gemaakt worden
(dit is het bedrag dat op de Loonjournaalpost vermeld wordt onder DEBET)

Van Tussenrekening lonen Naar Gereserveerd Vakantiegeld

7. Dan moet er een boeking gedaan worden op het moment van werkelijke betaling (het eventuele vakantiegeld zit in het totaal van netto loon en loonheffing):

Van Zakelijke rekening Naar Netto loon
Van Zakelijke rekening Naar Loonheffing
Van Zakelijke rekening NaarPensioenpremies

Ter controle:

Als alles uitbetaald is:

Ga naar overzichten, Balans: Dan moeten de rekeningen "Tussenrekening lonen, Loonheffing en pensioenpremies" op 0 staan. Er kunnen kleinere verschillen ontstaan omdat er bij loonheffing alleen ronde bedragen betaald worden. Dat verschil kan genegeerd worden.


De rekening Gereserveerd vakantiegeld komt alleen in de maand van uitbetaling vakantiegeld eenmalig op 0.