Oninbare vordering

Oninbare vordering / niet-betaald factuurbedrag 

Door externe adviseur

 Vanaf 2018

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw_terugvragen/teruggaaf_door_oninbare_vorderingen

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet verwerkt u het in Acumulus als volgt:

- Maak een credit-factuur (bedrag met een - ervoor) voor het oninbare bedrag. (verwerk hier ook het normale BTW bedrag van de oorspronkelijke factuur)

- Zet beide facturen (oorspronkelijk en credit) op "rekening buiten Acumulus" en kies voor beide als betaaldatum de datum van de credit-factuur (heden)

- Zet beide facturen op Betaald.

 

 

Tot en met 2017:

Heeft u te maken met een debiteur die failliet is of om andere redenen niet kan of wil betalen? En heeft u hier afdoende bewijs van, zoals een brief van de curator die het faillissement heeft behandeld of een schrijven van een incassobureau? Dan heeft u mogelijk te maken met een oninbare vordering.

In Acumulus kunt u deze oninbare vordering op de volgende wijze verwerken:

 

 • Stap 1: Als duidelijk is dat de debiteur (uw klant) niet gaat betalen kunt u middels een eenvoudig briefje de BTW terug vragen bij de belastingdienst. Stuur de gegevens mee waaruit blijkt dat uw klant niet heeft betaald /zal betalen plus een kopie van de factuur (of facturen) en noteer in dit briefje de volgende gegevens:

  - Naam, adres en BTW-nummer van uw bedrijf
  - Naam en adres van uw klant / debiteur
  - Datum en nummer van de betreffende factuur/facturen
  - Het niet-betaalde factuurbedrag
  - Het bedrag aan BTW dat u wilt terugvragen
  - Uw bankrekeningnummer voor terugbetaling

  Maak voor dit bedrag een BTW-vordering op de balans aan in Acumulus via:
  Nieuwe boeking > Speciale boekingen > Ik wil een balanspost invoeren.
  Kies hier voor Passiva – Nog te betalen of ontvangen BTW vorig jaar (ook als het om het huidige kalenderjaar gaat).
  Kies voor AF en zet er een duidelijke omschrijving bij.

 

 • Stap 2: De ontvangst van dit BTW-bedrag op uw rekening voert u in Acumulus in via:
  Nieuwe boeking > Speciale boekingen >  Ik wil de BTW afdracht/teruggave invoeren.

 

 • Stap 3: U maakt een interne creditnota in Acumulus voor het niet-betaalde factuurbedrag exclusief BTW.
  Kies bij het BTW-percentage voor BTW-vrij (!) en als datum voor de creditnota bijvoorbeeld het moment waarop u de BTW aan de belastingdienst terug ging vragen.
  Bij de omschrijving in de creditnota maakt u duidelijk melding van de reden van creditering in de administratie.  

 

 • Stap 4: Zowel de oorspronkelijke factuur als de aangemaakte interne creditnota wilt u niet (meer) hebben openstaan in uw administratie en zet u daarom op status "betaald".
  U selecteert bij rekening de "Rekening buiten Acumulus", dus niet uw Zakelijke rekening of Kas!.
  U kunt als betaaldatum de datum van de creditnota kiezen.

 

De interne creditnota zoals hierboven genoemd is enkel bedoeld om het niet-betaalde factuurbedrag administratief te verwerken. U mag deze interne creditnota niet in de reguliere BTW-aangifte verwerken! In plaats van een interne creditnota kunt u in Acumulus ook kiezen voor een andere optie: Nieuwe boeking > speciale boekingen > ik wil een (bijzondere) fiscale aftrekpost of bijtelling invoeren.  Kies voor AF (aftrek) en geef een duidelijke omschrijving.