Oudedagsreserve (Voorheen FOR)

Door Annalies Janssens, extern adviseur

 

Als ondernemer mag u onder voorwaarden een deel van uw winst reserveren voor uw pensioen. Hierdoor wordt de belastbare winst lager waardoor u in dat kalenderjaar minder belasting hoeft te betalen. Het gereserveerde bedrag blijft gewoon op de balans staan.

De voorwaarden:

Let op: er mag niet willekeurig gekozen worden voor een bedrag lager dan de vastgestelde 9,44%. Het te reserveren bedrag kan alleen lager worden door de beperking van het saldo Eigen Vermogen. Lees meer...

 Het doel van het toepassen van OR is om het betalen van belasting uit te stellen tot de pensioenleeftijd. Wanneer u later besluit om lijfrentes te kopen of het geld te storten in Banksparen dan mag de OR op de balans afnemen met dat bedrag.  Afgezien hiervan èn van enkele “verplichte vrijvalmomenten” zijn er geen mogelijkheden om het bedrag in latere jaren van de Balans te halen.

Een veel gehoord misverstand is dat wanneer het Eigen Vermogen lager wordt dan de OR, dat daarmee de OR af moet/mag nemen. Dat is dus niet zo. Eigen Vermogen heeft invloed op de mogelijkheid om op enig moment OR toe te kunnen voegen maar niet op afname op een later moment. Kortgezegd: ééns gereserveerd = altijd gereserveerd.

Eenmaal ingevoerde toevoegingen (dotaties) aan de oudedagsreserve blijven op de balans staan van volgende jaren. U hoeft deze dus niet elk jaar opnieuw op de balans te zetten.

Wanneer u éénmaal een bedrag op uw Balans heeft staan als FOR maar het geld wordt “opgemaakt”, dan zal ondanks dat, bij de verplichte vrijvalmomenten (onder andere het bereiken van de pensioenleeftijd) er belasting betaald moeten worden over de OR op de balans.

 

Verplichte vrijvalmomenten:

In de volgende situaties neemt de oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:

  • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl van 1 van de volgende situaties sprake is:
    • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
    • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
    • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium 

 Trek de reservering niet zelf af van de winst!

De winstaftrek wordt door de belastingdienst in het aangifteprogramma toegepast.

  1. Geef in de aangifte bij Overzicht Passiva, Ondernemingsvermogen, Oudedagsreserve, het totale FOR bedrag op (dus inclusief FOR-dotaties van vorige jaren en dit jaar).
  2. Geef in de aangifte bij Box 1: winst uit onderneming, Wijzigingen in toelaatbare reserves, Toevoeging oudedagsreserve., het bedrag op dat u dit jaar apart legt voor de FOR.

De belastingdienst trekt de FOR dan automatisch af van de winst. Dit kunt u zien in het overzicht in het aangifte-programma.