Valuta

Acumulus kent geen andere valuta dan de euro.

Gebruik bij de invoer van bedragen een punt als scheidingsteken voor decimalen en niet een komma.

Voorbeeld: 1200.50

Wanneer u een komma gebruikt, geeft dit fouten en veranderingen in de bedragen. Dit heeft o.a. te maken met de algemene instellingen van internet-browsers zoals Internet Explorer van Microsoft.

NaN

NaN betekent: "not a number". Dit is een standaard foutmelding van browsers wanneer een getal dient te worden berekend en de invoer geen juist getal is.

Een getal in een browser wordt ingevoerd met cijfers en een punt als decimaalteken. U krijgt deze fout wanneer u letters invoert of andere tekens zoals een komma inplaats van een punt.