Werkruimte in een huurwoning

De volledige huurlasten van uw woning als zakelijke kosten aftrekken: hoe zit dat nu?

Door externe adviseur

 

Update 2017

De Eerste Kamer is op 20 december 2016 akkoord gegaan met de belastingplannen 2017. De aftrek van een onzelfstandige werkruimte in een huurhuis is daarmee vanaf 2017 niet meer mogelijk.

 

Tot en met 2016 geldt:

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u het huurrecht van uw woning tot uw ondernemingsvermogen rekenen. We noemen dit ook wel het huurrecht als zakelijk vermogen etiketteren. Dit betekent dat u jaarlijks alle huurlasten als zakelijke kosten kunt opvoeren in uw administratie. Voor het privegebruik van uw huurwoning verlaagt u deze kosten met een vastgesteld percentage van de WOZ-waarde.


De voorwaarden

1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
2. Er is sprake van een huurwoning
3. U gebruikt een ruimte in de huurwoning als uw werkruimte
4. De werkruimte beslaat meer dan 10% van de totale oppervlakte van uw huurwoning
5. U past dit toe vanaf de start van uw onderneming of na verhuizing

Uitleg over de voorwaarden

Ad 1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 
De belastingdienst merkt u aan als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit is iets anders dan ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Als u resultaat uit werkzaamheden geniet of salaris uit dienstverband heeft en daarvoor een werkruimte in uw woning gebruikt, dan geldt er in de praktijk geen fiscale aftrek van kosten van deze werkruimte in uw woning.

Ad 2. Er is sprake van een huurwoning

Wanneer u een woning huurt is deze optie mogelijk interessant voor u. Als u een eigen koopwoning heeft vist u helaas achter het net. Er is dan geen sprake van een huurrecht wat u tot uw ondernemingsvermogen kunt rekenen. Mogelijk kunt u dan gebruik maken van andere opties. Deze staan in dit artikel niet beschreven.

Ad 3. U gebruikt een ruimte in de huurwoning als uw werkruimte

U werkt vanuit huis en heeft elders geen kantoor of werkruimte waar u zakelijk gebruik van maakt.
Wel kunt u bijvoorbeeld een enkele keer een ruimte elders huren om een vergadering te houden of een training te geven.


Ad 4. De werkruimte beslaat meer dan 10% van de totale oppervlakte van uw huurwoning

Bereken de oppervlakte van uw totale woning door het opmeten van binnenmaten. Bij een zolder met een schuin dak telt u alleen de ruimte mee die hoger is dan 1 meter.
Bereken vervolgens de oppervlakte van uw werkruimte. Deze werkruimte hoeft geen zogenaamde zelfstandige werkruimte te zijn, maar kan bijvoorbeeld een (slaap)kamer zijn die u als kantoor gebruikt. Opslagruimte in een andere kamer of op zolder berekent u ook mee bij uw werkruimte.
Bedenk goed wat bij uw werkruimte hoort. De keuken, gang, toilet en/of bank in de woonkamer mag u niet meerekenen, ook al gebruikt u of uw klant/leverancier deze ruimte wel eens zakelijk.
Is de werkruimte minder dan 10% van de totale oppervlakte van uw huurwoning? Dan mag u het huurrecht niet tot uw ondernemingsvermogen berekenen.

Ad 5. U past dit toe vanaf de start van uw onderneming of na verhuizing

Het huurrecht is zogenaamd keuzevermogen als u het meer dan 10% zakelijk gebruikt. U mag dan bepalen of u dit huurrecht tot uw ondernemingsvermogen berekend of tot uw privevermogen. Wanneer u bij de start van uw onderneming of na verhuizing het huurrecht tot uw privevermogen heeft gerekend blijft deze keuze staan, tenzij er wezenlijk andere omstandigheden zijn. Als voorbeeld kunt u denken aan het verplaatsen van uw werkruimte naar een grotere kamer waardoor u vanaf dat moment aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u uw keuze met terugwerkende kracht wilt wijzigen, dan kunt u kijken of de reeds ingediende aangiftes gecorrigeerd kunnen worden en opnieuw ingediend.

Inboeken van het huurrecht als ondernemingsvermogen in Acumulus

De gegevens die u nodig heeft

  1. De totale oppervlakte van de gehele huurwoning (bij een schuin dak alleen de ruimte hoger dan 1 meter)
  2. Een berekening van de oppervlakte van uw werkruimte, inclusief de ruimte voor archief en opslag
  3. Een overzicht van uw huisvestingslasten: de kosten van huur, energie, water, gemeentelijke heffingen, waterschap, verzekering
  4. Eventueel ontvangen huurtoeslag (de huurtoeslag verlaagt uw huurkosten)
  5. De WOZ-waarde van uw woning die is vastgesteld op peildatum 1 januari (deze kunt u opvragen bij de gemeente)

De berekening van de kosten

Bereken de totale huur op jaarbasis en breng ontvangen huurtoeslag in mindering.
Bereken de bijkomende kosten die aan de huur van uw woning verbonden zijn zoals gemeentelijke heffingen, waterschap, verzekering. Deze bijkomende kosten telt u bij de huurkosten op.

Trek vervolgens een vastgesteld percentage van de WOZ-waarde van deze kosten af voor het privegebruik van de woning. Dit percentage is voor woningen met een WOZ-waarde tussen 75.000 – 1.040.000 euro voor 2015 vastgesteld op 1,8%. Voor 2013 is dit 1,5%, 2014 1,7% en voor 2016 is dit 1,85%.  
 
Boek de totaalpost die u berekend heeft via Nieuwe boeking > Zakelijke uitgave, kies bij kostensoort voor Huisvesting, BTW-vrij, selecteer bij rekening de Rekening buiten Acumulus en geef een duidelijke omschrijving.

Maak tenslotte een berekening van de gebruikskosten zoals gas, water en elektra naar rato van de gebruikte werkruimte. Van deze kosten mag u ook het zakelijke deel van de BTW aftrekken. In dat geval boekt u een zakelijke uitgave per gebruikskostensoort met het juiste BTW-%. Vind u dat erg omslachtig, dan kunt u er ook voor kiezen om de berekende gebruikskosten als totaalpost BTW-vrij te boeken.

Bewaar de gebruikte berekeningen goed in uw administratie. U kunt het document ook toevoegen aan de boeking.

De uitleg in dit artikel betreft geen nieuwe regeling. De optie bestond al langer en er zijn meerdere gebruikers van Acumulus die dit succesvol toepassen. De belastingdienst heeft sinds enkele jaren ook een rekenhulp op haar site staan over het onderwerp werkruimte in uw woning: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/

 

Update 2017

De Eerste Kamer is op 20 december 2016 akkoord gegaan met de belastingplannen 2017. De aftrek van een onzelfstandige werkruimte in een huurhuis is daarmee vanaf 2017 niet meer mogelijk.